# ส่งมอบงาน Smart Classroom ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 25 ห้องเรียน วันนี้ทาง AdvanceIT ได้ทำการส่งมอบงานห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom สำหรับอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 ห้องเรียน ขอบคุณทางทางคณะกรรมและทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้ผ่านไปได้ด้วยดี สนใจติดต่อทาง AdvanceIT ได้เลย 026903889 หรือ 0846483889 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-18.00 น. ช่วยอาจารย์สอนง่ายขึ้น นักเรียนเข้าใจง่าย สะดวกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ควบคุมห้องเรียนแบบไร้สายด้วยระบบ IoT อัจฉริยะ MOOCs:Future trends and insight for Education 4.0 Revolution. ส่งมอบงานติดตั้งระบบ Smart Classroom ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 25 ห้องเรียน Advance IT ได้เข้าร่วมงานContinue reading 
Titled as follows: Advance Innovation Technology Co, Ltd…